Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Το αμάρτημα κυρίως των γυναικών που προσβάλλει την σεμνότητα της Παναγίας

Επειδή σήμερα είναι οι Δ’ Χαιρετισμοί προς την Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την Παναγία μας, δημοσιεύουμε απόσπασμα απο το εξαίρετο βιβλίο του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ» τ. Α’, που αναφέρεται σε μια κατηγορία προσβολής της Παναγίας μας, κυρίως από τις γυναίκες.
 

Το αμάρτημα κυρίως των γυναικών που προσβάλλει την σεμνότητα της Παναγίας 

«Το αμάρτημα κυρίως των γυναικών, που προσβάλλει τη σεμνότητα της Παναγίας, είνε η άσεμνη και αναιδής εμφάνισι, η εμφάνισι των γυναικών συμφώνως προς τις γυμνιστικές και έξαλλες μόδες των χαλεπών καιρών μας, μόδες που σερβίρουν έκφυλοι τύποι του Εξωτερικού, που μισούν τις γυναίκες και θέλουν να τις εξευτελίσουν. Πίσω από το γυμνισμό κρύπτεται ο Σατανάς, ο αρχιγυμνιστής. Αυτός γύμνωνε το δαιμονισμένο Γαδαρηνό, αυτός γυμνώνει και τους άλλους ανθρώπους με τις γυμνιστικές μόδες, ιδίως τις γυναίκες, για να προκαλήται σκανδαλισμός και πτώσι σε αμαρτία. Η Αγία Γραφή είνε πολύ αυστηρή στο θέμα του γυμνισμού. Και περισσότερο αυστηρή είνε απέναντι της διαστροφής να φορή η γυναίκα ανδρικά και ο άνδρας γυναικεία. Κατά το χωρίο Δευτ. κβ’5, όποιος κάνει τέτοιο πράγμα είνε «βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ», σιχαμερό φαινόμενο μπροστά στα μάτια του Κυρίου και Θεού. Είνε τόσο σιχαμερό να φορή η γυναίκα παντελόνια, όσο ακριβώς σιχαμερό είνε να φορή ο άνδρας φουστάνια.

Βεβαίως πολλές γυναίκες αγνοούν πόσο σοβαρό αμάρτημα είνε αυτές οι μόδες. Αλλά γι’ αυτό ακριβώς ερμηνεύεται και κηρύσσεται ο λόγος του Θεού, για να διαφωτίζωνται και να συμμορφώνωνται προς το θελημα του Θεού. Στο θέμα της σεμνότητος οι γυναίκες ως πρότυπο πρέπει να έχουν την Παναγία, η οποία, εκτός των άλλων ονομάτων, έχει το όνομα Σεμνή».

 
Απο την ερμηνεία του β’ κεφαλαίου και στίχου 12, του Ευαγγελίου του Ιωάννου που υπάρχει στο εξαίρετο ερμηνευτικό υπόμνημα του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου <<Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου>> τόμος Α’ , Αθήνα 1996, σελ. 184-5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου