Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Η Παναγία ηλιόμορφη και ηλιοστάλακτη!

Για τη χθεσινή εορτή της Γέννησης της Παναγίας μας, παραθέτουμε μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του μακαριστού ομολογητού Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου» τ. Α, για την Παναγία μας.

Η Παναγία ηλιόμορφη και ηλιοστάλακτη!

ΠαναγιαΕίνε η εξαισίας καλλονής γυναίκα, η ιδεώδης γυναίκα. «Σημείον μέγα ώφθη εν τω ουρανώ, γυνή περιβεβλημένη τόν ήλιον, καί η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, καί επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα» (Αποκ. ιβ΄ 1). Σημείο μέγα, καταπληκτικό! Γυναίκα, πού φορεί ως ένδυμα τον ήλιο. Ηλιόμορφη καί ηλιοστάλακτη! Η σελήνη είνε κάτω από τά πόδια της! Καί στο κεφάλι της είνε στεφάνι δώδεκα αστέρων. Οι δώδεκα απόστολοι στεφάνι και στολίδι τής μητέρας του Κυρίου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου