Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Σημάδι…((Αύγουστος 2012- Λευκωσία))

Σημάδι…((Αύγουστος 2012- Λευκωσία))

Panagia pantanassa
Σημάδι στις εξόδους σου
μας χάρισες πλουσίως
και εκούσια για τη δόξα σου
κατέγραψα, αισίως …..
Με στοίχους όσα  άκουσα
Κυρία μου, Παντάνασσα
απλώς θα μαρτυρήσω,
μη γίνω αιτία,  ο δυστυχής
σε μίαν  κατάθεση ψυχής,
από υπηρέτην της ευχής,
το στόμα μου να κλείσω..
Το θαυμαστόν σου εκτύπωμα
της δόξης σου , αποτύπωμα,
σε όλους να γνωρίσω
και τη μεγάλη αγάπη σου, 
ο ευτελής να σβήσω…
((Έξω πυκνό  σκοτάδι
Αύγουστος ήταν  βράδυ
και εκ μέσης της καρδίας
ψαλμούς της ικεσίας,
ψιθύρισε η ψυχή μου
Άνασσα,  ακριβή μου…
Κραυγές για ευεργεσία
να φύγει η ((ξηρασία))
και η χέρσα, η καρδία
να βρει την ευτυχία…
Ψηλάφησα ευωδία,
αισθήσεως μελωδία.
Με φως την παρουσία
την χάρισες πλουσία
και ο πόνος πια , απουσία..
Της Παντανάσσης τύπος
ως μαρτυρεί, ο χτύπος,
θείον είναι σημάδιν
και παναγάπης  χάδιν))….

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου