Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Θεοτοκίον - Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε ...


Θεοτοκίον
Τού Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τό Χαίρε, σύν τή φωνή εσαρκούτο ο τών όλων Δεσπότης, εν σοί τή αγία κιβωτώ, ως έφη ο δίκαιος Δαυϊδ, εδείχθης πλατυτέρα τών ουρανών, βαστάσασα τόν Κτίστην σου. Δόξα τώ ενοικήσαντι εν σοί, δόξα τώ προελθόντι εκ σού, δόξα τώ ελευθερώσαντι ημάς διά τού τόκου σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου